Služby

v oblasti dopravy ponúkame

Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu nad 3,5t v tomto rozsahu:

a)      vnútroštátna cestná nákladná doprava

b)      medzinárodná cestná nákladná doprava v rámci EÚ